Vol.125_Sasu Tei

PHOTOGRAPHY BY SASU TEI
PRODUCED BY RYUDOYEON
from Tokyo, Japan

-
Styling_Masahiro Hiramatsu
Hair_Takayuki Shibata
Make-up_Shino Ariizumi
Model_Haruna Kojima

Maps Magazine