Vol.124_ COMME des GARÇONS COMME des GARÇONS

COMME des GARÇONS
COMME des GARÇONS

-
Styling by Soichiro Kobayashi
Photography by Sasu Tei (W Tokyo)
from Tokyo, Japan.
-
Model_Saiyon(@itz.saiyon)
Hair_Koki Noguchi(@koki.noguchi)

Maps Magazine